Ulošci filtra

   Već u samom razvoju Multi Barrier sustava za pripremu pitke vode uključeni su razni neutralni instituti za testiranje, gdje su vršene analize, te se korak po korak, usavršavala tehnologija i korišteni materijali, kako bi se do danas i ubuduće mogao održati najviši standard kvalitete i sigurnosti koju ovaj PROaqua 4200 sustav svakako pruža.

 

Iz takvog pristupa, odabrane su sljedeće komponente:

Bakterijska membrana

Potpuno odstranjuje: bakterije, parazite i mikroorganizme

 

- ovaj filtar izrađuje se u različitim veličinama pora, od celuloznog acetata visoke čistoće, polipropilena i silikona

- korišteni materijali medicinski su neupitni, nemaju toksične osobine (USP test sterilnosti), a proizvodnja se vrši pod stupnjem čistoće 10.000 (USP)

- opsežne kontrole gotovih proizvoda jamče potrebnu sigurnost kod upotrebe istih za sterilnu filtraciju (vidi također LGA – testove)

- heterogena dupla membrana (0,45/0,2 µm), koristi se i.o. kod sterilne filtracije vode, vodenih, toplinsko-osjetljivih hranjivih, te vitaminskih otopina, seruma, virusnih cjepiva, frakcija plazme i enzima

- za sterilnu filtraciju koriste se membrane sa porama od 0,2 µm koje zadržavaju bakterije i veće mikroorganizme. Sigurnost ovdje stoji na prvom mjestu. Proboj odstranjenih mikroorganizama u pitku vodu nije moguć niti kod većih promjena pritiska vode

- ova membrana smještena je prije izlaznog voda, jednostavno i lako se regenerira, a traje, ovisno o zagađenju vode, do 5 godina

Aktivni ugljen

Potpuno odstranjuje: organske tvari (npr. pesticide), halogene ugljikovodike, hormone, klor, viruse, okuse i mirise, itd.

 

- istreseni aktivni ugljen iz kokosove ljuske

- dvije glavne značajke amorfnog ugljena su poroznost i velika nutarnja površina, što su posljedice proizvodnje. Pod skenirajućim elektronskim mikroskopom otkriva se bogatstvo različitih velikih kratera, pukotina, pora i kanala. Te šupljine sačinjavaju tzv. unutarnju površinu aktivnog ugljena, koja je ključna za zadržavanje raznih zagađenja i štetnih tvari. Što je unutarnja površina veća, veći je i kapacitet filtracije. Samo 3 grama dobrog aktivnog ugljena imaju površinu veličine nogometnog igrališta

- djelovanje se temelji na principu adsorpcije i apsorpcije

adsorpcija je proces koji se dešava kada se plinski ili tekući rastvor akumulira na površini nekog čvrstog materijala (aktivnog ugljena). Na temelju privlačnih sila površine ugljena, prljavština i štetne tvari se, kao kod sile teže, privlače i zadržavaju. Da bi adsorpcija bila djelotvorna, čestice koje se privlače trebaju biti manje od veličine pora, kako bi se mogle nakupljati unutar istih

apsorpcija proces pri kojem se jedna tvar ravnomjerno pomiješa sa drugom tvari, dakle nestaje granična površina

- aktivni ugljen jednostavno i lako se regenerira, a traje, ovisno o zagađenju vode, do 5 godina

Izmjenjivači iona

Potpuno odstranjuju: nitrate, nitrite, sulfate, kamenac (po potrebi), amonij, kalij

 

- to su materijali koji su u stanju preuzeti ione (nabijene čestice) iz otopine u okolini, te ih izmijeniti ionima istog naboja te predati natrag u otopinu

- sastoje se od trodimenzionalno umreženih, neotopivih makromolekula kao nosivom tvari („smola“), te aktivnih sidrenih grupa molekula

 

Primjer odstranjivanja nitrata:

- na sidrenim grupama molekula vezani su ioni klorida (anioni), tzv. „protuioni“. Klorid spada u mineralne tvari koje su od neophodne važnosti za održavanje života čovjeka, te je i sastavni dio jestive soli (NaCl). Kod protoka vode kroz filtar, izmjenjuju se ioni klorida sa ionima nitrata, koji tako ostaju vezani za sidrene grupe molekula

- kod odstranjivanja „kamenca“, amonija, kalija, itd., kao „protuioni“ služe ioni natrija (kationi), koji je također sastavni dio kuhinjske soli (NaCl)

 

Regeneracija:

- izmjenjivači iona kod PROaqua 4200 sustava, mogu se regenerirati, što kod uobičajenih proizvođača nije slučaj, te se oni u kratkom roku moraju zamijeniti novima

- kod regeneracijskog procesa, kroz zasićeni izmjenjivač iona propuštaju se prvotni „protuioni“ u ogromnim količinama. Potrebna je velika koncentracija sredstva za regeneraciju (kuhinjska sol) kako bi se ioni „prisilili“ na razmjenu, te tako opet postali funkcionalni (ovaj proces nemoguće je sprovesti kod ostalih tržišnih proizvoda, koje je potrebno zamijeniti novima)

- regeneracija se može sprovesti preko 1.000 puta, a trajnost ovih uložaka iznosi više od 25 godina

REDOXOL granulat

Potpuno odstranjuje: teške metale (olovo, kadmij, nikal, itd.), elemente u tragovima (željezo, mangan, bakar, itd.), radioaktivne čestice (npr. uran), te umanjuje klor i bakterije

 

- Redoxol je izvanredan medij za pripremu pitke vode

- temelji se na redoks – reakcijama različitih metala i na principu katalitičkih reakcija

- Redoxol - pripremni proces postiže se djelomično kroz spontane procese oksidacije-redukcije, koji se odvijaju i u prirodi. Pritom reagiraju posebno obrađeni bakar i cink sa mnoštvo drugih anorganskih tvari i reduciraju, tj. oksidiraju ih

- kombinacijom Redoxol granulata i aktivnog ugljena povećavaju se filtracijska svojstva pojedinih uložaka te to nazivamo Aktiv/Plus tehnologijom

- Redoxol ulošci jednostavno i lako se regeneriraju, a traju, ovisno o zagađenju vode, do 5 godina

Dolomitno kamenje

- dolomitno kamenje služi za obogaćivanje kisele ili mineralima siromašne vode, sa mineralima kalcija i magnezija

- jednostavno i lako se regenerira, a traje, ovisno o zasićenju vode, do 2 godine

Šljunčani filtar

- šljunak filtrira, prije svega, sedimente i suspendirane tvari (talog)

- još jedna prednost je da se voda prema sljedećem filtru kreće ravnomjerno, što je idealan tok, dakle prirodan tok kao u riječnom koritu – voda traži svoj put

- nije ga potrebno mijenjati